KJØREKURS UKE 26 2017

Da er det sendt ut invitasjon til alle medlemmer ang. ovennevnte kurs.  Hvis du ikke har mottatt eller har spørsmål så ta kontakt på mailadresse post@kuskeringen.no

Banebyggerkurs

Se under stevner og kurs

Årsmøte

Så er det igjen tid for årsmøte. Det skjer på Alna Ridesenter kl. 19.00 den 30.mars 2016

Innkalling og saksliste er sendt på mail til alle medlemmene.

Alle er hjertlig velkommen

Styret

Sesongen 2016

Så er det klart for  ny sesong og vi har flg  aktiviteter på Starum.

12 - 14 juni       Kjørekurs/Treningssamling. se les mer under eller fanen stevner og kurs

14 - 16 mai       Pinsestevnet 2016. Elitestevne  Se Horsepro for stevneinvitasjon

22 - 24 juli        Elitestevne med NM se Horsepro for stevneinvitasjon

Videre er det nå sendt ut kontingentkrav til alle på mail.

Er det noe du lurer på så ta gjerne kontakt med oss på mail post@kuskeringen.no

Styret/Aud   

 

Register to read more...

ÅRSMØTET 2015

Årsmøtet 2015 er berammet til 24 mars 2015 kl. 19.00 på Alna ridesenter.Alnaparkveien 13, 1081 Oslo. Innkallelse er sendt til alle medlemmer på mail

Styret