Velkommen

Kuskeringen er en idéell forening, selveiende og frittstående, med det formål å fremme norsk kjøresport under NRYF gjennom understøttende og supplerende tiltak. Foreningen skal virke for øket bredde og topp innen kjøresporten som gren og virke for å høyne den totale standarden innen konkurransekjøring i Norge.

Foreningen er stiftet den 12.02.2005. Vedtektene er vedtatt på konstituerende årsmøte 02.04.2005 i Skedsmo (justert 29.03.2008).

All informasjon fra oss om møter, aktiviteter, osv blir lagt ut under nyheter på denne siden.

Informasjon om Stevner, kurs deltagerlister, resultater m.m finner dere under Stevner og Kurs.

Hilsen

Styret